انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر سید سعید قائم مقامی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات ژورنال

رديف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشريه يا ناشر

كشور

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبر

اسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)

امتياز

ملاحظات

سال چندم

شماره

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب

كارگروه تخصصي هيات مركزي جذب

هيات مركزي جذب

 

1

 

The prevalence of hydatidosis by sex season and location in slaughtered buffaloes at the Tabriz abattoir in2006 200

انگلیسی

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE

فیلیپین

آنلاین

4

2

2009-FEB

 

scopus

M. khanmohammadi

S.Ghaemmaghami

M. Zakarizadeh

 

 

 

 

 

2

 

Contamination rate in the sheep with hydatid cyst (turkey and Iranian race)

انگلیسی

Journal of animal and veterinary advances

پاکستان

678-680

6

5

2007

 

ISI

.296

A.Lotfi

M.Alipour

S.Ghaemmaghami

 

 

 

 

 

 

3

 

Serrasentis sagittifer(acanthhocephala) from the japanese thread fin bream  nemipterus japonicus in bushehr water of Persian gulf

انگلیسی

Journal of animal and veterinary advances

پاکستان

1430-1433

7

11

2008.11

ISI

IF

 

.296

 

 

 

 

 

Saeid.Ghaemmaghami

M. Khanmohammadi

M.Kerdeghari

 

 

 

 

 

4

Dietary effect of Iranian native turkey breast meat saturatied fatty acides

 

 

انگلیسی

International journal of animal and veterinary advance

پاکستان

83-86

3

2

2011-April

ISI

R.Salamat dost

a.      A.Ghorbani

b.      K. Nazer adl

A .fani

a.      A.Ayazh

Hamidyan

Gyasi

S.Ghaemmaghami

M kyani

 

 

 

 

 

5

 

Effect of canola oil on the Iranian native turkys bone mineralization (meleagris gallopavo

 

انگلیسی

Global veterinaria

مصر

168-171

6

2

2011-

 

ISI

scoupus

R. Salamat dost a. ghorbaniA.Ga. fani

k.Nazeradl

H. agdam

H.Hamydian

S.Ghaemmaghami

J. Gyasi

M. kyiani

 

 

 

 

 

6

 

Effect of different levels of perlite on mucosal lipase enzymes activity in small intestinal of broiler chicks

 

انگلیسی

Asian journal of animal and veterinary advance

امریکا

838-843

6

8

2011

scopus

ISI

wos

J.Ggyasi

M.Valilu

J. Shayeghi

B.Eshrathkah

E.Issabaygloo

Saeed Ghaemmaghami

 

 

 

 

 

7

Effect of antioxidant  supplement on in vitro maturation of bovine oocyte

 

انگلیسی

Aancevances in environmental biology

اردن

1473-1475

7

5

2011

ISI

Beheshti

Roshandeh

Gyasi

Saeid Ghaemmaghami

Hoshangi

 

 

 

 

 

8

Effect of replacing fishmeal with spirulina on carcass composition of  rainbow trout

انگلیسی

Jurnal of agricultural and biological science

 

پاکستان

66-71

6

6

2011-June

ISI

Y.AHMADZADEH

K.NAZERADL

S.GHAEMMAGHAMI

M.A.HEJAZI

S.ZAMANZADEH

S.HASSANPOUR

M.CHAICHISSEMSARI

 

 

 

 

 

9

Effect of replacing different levels of soybean meal with spirulina  on performance in rainbow trout

انگلیسی

Annals of biological research

 

هند

374-379

3

2

2011

IsI

Y.AHMADZADEH

K.NAZERADL

S. GHAEMMAGHAMI

M.A.HEJAZI

S.HASSANPOUR

M.CHAICHISEMSARI

S.R.RIYAZI

 

 

 

 

 

10

Modification of ratio n-6 and N -3 fatty acides in the abdominal fat of native turkey

انگلیسی

Global veterinary

مصر

258-261

3

6

2011

IsI

SALAMAT DOST

A.Gorbani

Nazeradl

Agdam shahriar

Ghaemmaghami.saeid

 

 

 

 

 

 

    مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای  علمی معتبر                              

 

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

امتياز

ملاحظات

كشور

شهر

كارگروه بررسي توانايي علمي

هيات اجرايي جذب

كارگروه تخصصي هيات مركزي جذب

هيات مركزي جذب

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار

ایران

شبستر

شناسایی و استفاده بهینه از پتانسیل های آب مناطق روستایی به منظور پرورش و نقش آن در ارتقا سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی استان آ شرقی

سید سعید قایم مقامی

ماهری سیس

 جم قیاسی

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران شبستر

 

 

ایران

شبستر

بررسی میزان آلودگی بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بانه با کیست هیداتیک

احمد خوشکام

سعید قایم مقامی

 

  *

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران       شبستر

 

ایران

شبستر

بررسی دلایل عارضه اسکلوروزیس و لوردوزیس  گزارش شده از مزرعه پرورش ماهی قزل آلای منطقه بستان آباد

سعید قایم مقامی

ناصر ماهی سیس

جمشید قیاسی

 

 

   *

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

اولین همایش منطقه ای دام پزشکی و توسعه پایدار      ایران       شبستر

 

ایران

شبستر

بررسی اثر سن و جنس بر شمارش گلبولهای سفید بلدرچین ژاپنی

سعید قایم مقامی

ناصر ماهری سیس

جلیل دولگری شرف

 

 

  *

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

24

1

90

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

همایش دام پزشکی منطقه

ایران

میانه

بررسی میزانآلودگی گاومیش هایکشتار شده در کشتارگاه تبریز به کیست هیداتیک بر حسب فصل در سال  84 و 85

مجید خانمحمدی

سید سعید قایم مقامی

                 

 

*

 

 

 

 

 

 

روز

ماه

سال

11

12

86

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

هجري شمسي

همایش منطقه ای  دام پزشکی

ایران

شبستر

بررسی اثرات فرآورده های فرعی انار در تغذیه و سلامتی انسان و دام

افشار میرزایی

ماهری

سعید قایم مقامی

خسروی فر

 

 

*

 

 

 

 

 

 

هجري شمسي

همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر

ایران

شیراز

Antibacterial effect of basil(ocimum basillicum l.) on some pathogenic bacteria

Daneshyan

Shayeghi

Dolgari

Ahmadzadeh

Gaemmaghami-s

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.