انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر سید سعید قائم مقامی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه آزاد ارومیه از ساال 1367 تا  1373

 دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان از واحد علوم و تحقیقات تهران 1380 الی 1385

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.